Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest MK Developer Sp. z o.o. w Goleniowie (KRS 0000566055).

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia złożony poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Kontakt z administratorem danych możliwy jest w drodze elektronicznej pod adresem: kontakt@mkdeveloper.pl